jueves, 5 de noviembre de 2015

L'IES Lluís Simarro visita Carrícola

El dimarts 27 d'octubre, l'IES Doctor Lluís Simarro de Xàtiva i Connecta Natura, vam tenir l'honor de compartir un agradable matí d'aprenentatge i reflexió al poble de Carrícola. Aquest és tot un exemple de desenvolupament rural sostenible, un model a seguir que ha sabut trobar els seus punts forts i que és capaç de viure de l'agricultura ecològica i de l'eco-turisme.

La jornada va ser intensa, començà amb un agradós passeig pel nucli urbà, on admiràrem les seues obres d'art. 

També vam visitar el filtre verd, la depuradora que és capaç de filtrar les aigües residuals del municipi mitjançant l'acció de diverses plantes, amb un cost energètic nul.
Parlar dels horts del municipi, de l'agricultura ecològica, de la cooperativa que permet organitzar i donar mercat als productes de Carrícola i de mètodes de cultiu va ser el següent punt. 


Vam agafar forces amb un bon esmorzar, perquè l'aventura seguia per la Ruta del Biodivers.

Escultures realitzades amb materials biodegradables o inerts, que s'integren perfectament amb l'entorn i alegren la vista, què més es pot demanar?


També va haver temps per descobrir els secrets de la Vall d'Albaida i d'admirar, des d'una altra perspectiva, diversos mètodes de cultiu


Els treballs forestals, que serveixen per netejar la muntanya, millorar la biodiversitat i previndre incendis, també van ser motiu d'estudi. // Los trabajos forestales, que sirven para limpiar el monte, mejorar la biodiversidad y prevenir incendios, también fueron motivo de estudio.Finalment, vam arribar a l'Ametlla de Palla, edifici emblemàtic. Ací es van explicar diverses tècniques de bioconstrucció ...


... I es va realitzar una activitat en la qual es va convidar a pensar sobre els punts forts i els febles de la vida en un entorn rural i el desenvolupament d'activitats en aquest àmbit.
Sense cap mena de dubte, una jornada plena de vivències que recordarem i durem al cor per molt de temps! 

El martes 27 de octubre, el IES Doctor Lluís Simarro de Xàtiva y Connecta Natura, tuvimos el honor de compartir una agradable mañana de aprendizaje y reflexión en el pueblo de Carrícola. Éste es todo un ejemplo de desarrollo rural sostenible, un modela a seguir que ha sabido encontrar sus puntos fuertes y que es capaz de vivir de la agricultura ecológica y del eco-turismo. 

La jornada fue intensa, empezó con un agradable paseo por el casco urbano, donde admiramos sus obras de arte.

También visitamos el filtro verde, la depuradora que es capaz de filtrar las aguas residuales del municipio mediante la acción de diversas plantas con un coste energético nulo.
Hablar de los huertos del municipio, de la agricultura ecológica, de la cooperativa que permite organizar y dar mercado a los productos de Carrícola y de métodos de cultivo fue el siguiente punto.

Cogimos fuerzas con un buen almuerzo, porque la aventura seguia por la Ruta del Biodivers.

Esculturas realizadas con materiales biodegradables o inertes, que se integran perfectamente con el entorno y alegran la vista, ¿qué más se puede pedir?
También hubo tiempo para descubrir los secretos de la Vall d'Albaida y de admirar, desde otra perspectiva, diversos métodos de cultivo.


Finalmente, llegamos a l'Ametlla de Palla, edificio emblemático. Aquí se explicaron diversas técnicas de bioconstrucción...


... Y se realizó una actividad en la que se invitó a pensar sobre los puntos fuertes y los débiles de la vida en un entorno rural y el desarrollo de actividades en este ámbito.
Sin ningún tipo de dudauna jornada llena de vivencias que recordaremos y llevaremos en el corazón durante mucho tiempo.