domingo, 6 de marzo de 2016

Connecta Natura comença el 2016... imparable!


Connecta Natura comença el 2016 imparable. Si el 2015 va ser prolífic, sembla que simplement era una pista d’enlairament i que en aquests mesos del nou any s’haja enlairat.


Per això, ara que estem en els principis de març, fem la vista un poc enrere i resumim tot allò que hem anat fent en el nostre camí cap a la millora del medi ambient:


Començàrem l’any estrenant Secció Web, on et pots inscriure com a soci/sòcia de la nostra associació, i gaudint de les meravelloses fotos del nostre calendari (si tens sort, encara pots fer-te’n amb un).




Després anàrem a Benlloch, on es va impartir el curs de conreu ecològic de l'olivera.




Més tard, i tot aprofitant el dia de l’educació ambiental i el dia de l’arbre, les activitats no han parat: activitats pedagògiques forestals en el col·legi de Yátova, plantacions simbòliques amb les més menudes del poble, reforestacions al Motrotón i la celebració del dia de San Arbolín.









L’agricultura ha sigut la protagonista durant el Curs d’agricultura ecològica, que portava el nom de “Iniciació al disseny y maneig de sistemes agrícoles ecològics”, que es va efectuar a Gandia i que va ser tot un èxit.










L’educació ha tingut també un pes molt important, i hem acudit a l’EFA la Malvasia i a l’institut de Buñol, on hem mostrat els nostres projectes i activitats, i hem contestat a totes les preguntes que s’han formulat.



I a més, hem acudit a Canals, on hem fet una xerrada sobre bones pràctiques ambientals, agricultura ecològica i sobirania alimentària, i sobirania forestal.




El mes de febrer ha acabat amb un gran èxit després d’haver participat en el II Congrés Forestal de la Comunitat Valenciana.





Sense cap mena de dubte, un gran començament d’any, ple de bons moments i vivències. Esperem que la tendència es mantinga en els temps que venen!

Conecta Natura empieza el 2016 imparable. Si el 2015 fue prolífico, parece que simplemente era una pista de despegue y que en estos meses del nuevo año se haya elevado en el aire. 

Por eso, ahora que estamos a principios de marzo, echamos la vista un poco atrás y resumimos todo aquello que hemos ido haciendo en nuestro camino hacia la mejora del medio ambiente: 

Empezamos el año estrenando Sección Web, donde te puedes inscribir como socio/socia de nuestra asociación, y disfrutando de las maravillosas fotos de nuestro calendario (si tienes suerte, todavía puedes hacerte con uno). 




























Después fuimos a Benlloch, donde se impartió el curso de cultivo ecológico del olivo. 



























Más tarde, y aprovechando el día de la educación ambiental y el día del árbol, las actividades no han parado: actividades pedagógicas forestales en el colegio de Yátova, plantaciones simbólicas con las más pequeñas del pueblo, reforestaciones en el Motrotón y la celebración del día de San Arbolín. 



















































































































































La agricultura ha sido la protagonista durante el Curso de agricultura ecológica, que traía el nombre de “Iniciación al diseño y manejo de sistemas agrícolas ecológicos”, que se efectuó en Gandía y que fue todo un éxito.

















































































































La educación ha tenido también un peso muy importante, y hemos acudido a la EFE la Malvasía y al instituto de Buñol, donde hemos mostrado nuestros proyectos y actividades, y hemos contestado a todas las preguntas que se han formulado. 


Y además, hemos ido a Canals, donde hemos impartido una charla sobre buenas prácticas ambientales, agricultura ecológica y soberanía alimentaria, y soberanía forestal.
























El mes de febrero ha acabado con un gran éxito después de haber participado en el II Congreso Forestal de la Comunidad Valenciana. 





















Sin ningún tipo de duda, un gran comienzo de año, pleno de buenos momentos y vivencias. ¡Esperamos que la tendencia se mantenga en los tiempos que vienen!

lunes, 14 de diciembre de 2015

Primer voluntariat del Lligabosc. Millor impossible!!!

De vegades poses moltes expectatives en un projecte, en un pla o en una activitat, i acabes pensant si no t’estàs anant massa pels núvols i serà tot una fantasia o una il·lusió.

Nosaltres en teníem moltes en el Projecte Lligabosc i... Vaja si s’han complit! L’experiència ha sigut molt més satisfactòria del que havíem pogut imaginar.

El dia 4 de desembre, tot aprofitant el pont de la Immaculada, persones vingudes de tot arreu (fins i tot de Bèlgica!) van acudir a la finca que Connecta Natura té cedida en Custòdia del Territori amb FUNDEM.

A la vesprada van començar a arribar, i ja esperàvem a voluntaris i voluntàries amb els braços oberts.


A la nit, la primera reunió, on es va explicar el perquè del voluntariat i com funciona. 


L'endemà mateix, les tasques van començar: silvicultura forestal, treballs per millorar els ecosistemes mediterranis, aclarida de pinar per prevenir incendis forestals i construcció de fagines. I tot amb ferramentes manuals, més ecològiques i més properes als treballs tradicionals.



Les xerrades explicatives són molt importants. Ajuden a saber per què estem fent el que fem, s'assenten coneixements i animen a participar activament a les persones voluntàries.

És un treball molt gratificant, però al seu torn requereix un gran esforç. Per sort, comptàvem amb un equip de cuina genial, que ens renovava les energies. La cuina va ser vegetariana, i això va permetre obrir nous horitzons a les persones participants i generar debat al voltant de diferents formes d’alimentació.


La resta de l’organització també va ser perfecta: la zona d’acampada, les dutxes i fins i tot les hores de nit i de foscor, que es van omplir, al voltant de la llar, de xerrades-taller. Aquestes versaven sobre l’agricultura ecològica, l’alimentació conscient, les energies renovables... Així, les nits es van convertir en un moment gratificant i proper, i en una font de nous coneixements que complementaven els adquirits durant les hores de feina.

Van ser de tres dies de feina, on tothom va participar de totes les tasques programades, i els resultats són innegables. Zones on no es podia passar i que estaven plenes de pins morts ara semblen un veritable bosc. Àrees on l’argelaga era la reina indiscutible, ara són lliures per permetre el creixement d’espècies amenaçades. I llocs amb alt risc d’erosió, ara estan fora de perill gràcies a les fagines que hem construït. Un treball de 10!




I no solament aquestes jornades han servit per a treballar, sinó que han unit un grup humà, ens han agermanat i han aconseguit fer brillar la vertadera essència humana: la col·laboració i les ganes de fer d’aquest un món millor. Gràcies per haver participat!

Ens veiem al proper Lligabosc!.



A veces pones muchas expectativas en un proyecto, en un plan o en una actividad, y acabas pensando si no te estás yendo demasiado por las nubes y será todo una fantasía o una ilusión. 

Nosotr@s teníamos muchas en el Projecte Lligabosc y... ¡Vaya si se han cumplido! La experiencia ha sido mucho más satisfactoria de lo que habíamos podido imaginar. 

El día 4 de diciembre, aprovechando el puente de la Inmaculada, personas venidas de todas partes (incluso de Bélgica!) acudieron a la finca que Conecta Natura tiene cedida en Custodia del Territorio con FUNDEM. 

Por la tarde empezaron a llegar, y ya esperábamos a voluntarios y voluntarias con los brazos abiertos. 


Por la noche, la primera reunión, donde se explicó el por qué del voluntariado y cómo funciona. 

 Al día siguiente, las tareas empezaron: silvicultura forestal, trabajos para mejorar los ecosistemas mediterráneos, aclareo de pinar para prevenir incendios forestales y construcción de faginas. Y todo con herramientas manuales, más ecológicas y más cercanas a los trabajos tradicionales.




Las charlas explicativas son muy importantes. Ayudan a saber por qué estamos haciendo el que hacemos, se asientan conocimientos y animan a participar activamente a las personas voluntarias. 

Es un trabajo muy gratificante, pero a su vez requiere un gran esfuerzo. Por suerte, contábamos con un equipo de cocina genial, que nos renovaba las energías. La cocina fue vegetariana, y esto permitió abrir nuevos horizontes a las persones participantes y generar debate en torno a diferentes formas de alimentación. 


El resto de la organización también fue perfecta: la zona de acampada, las duchas e incluso las horas nocturnas y de oscuridad, que se llenaron, alrededor de la chimenea, de charlas-taller. Estas versaban sobre la agricultura ecológica, la alimentación consciente, las energías renovables... Así, las noches se convirtieron en un momento gratificante y cercano, y en una fuente de nuevos conocimientos que complementaban los adquiridos durante las horas de trabajo. 


Fueron de tres días de trabajo, donde todo el mundo participó de todas las tareas programadas, y los resultados son innegables. Zonas donde no se podía pasar y que estaban llenas de pinos muertos ahora parecen un verdadero bosque. Áreas donde la aliaga era la reina indiscutible, ahora están libres para permitir el crecimiento de especies amenazadas. Y lugares con alto riesgo de erosión, ahora están a salvo gracias a las faginas que hemos construido. ¡Un trabajo de 10! 

 

 Y no solamente estas jornadas han servido para trabajar, sino que han unido un grupo humano, nos han hecho herman@s y han conseguido hacer brillar la verdadera esencia humana: la colaboración y las ganas de hacer de este un mundo mejor. ¡Gracias por haber participado! 
¡Nos vemos en el próximo Lligabosc!.



jueves, 5 de noviembre de 2015

L'IES Lluís Simarro visita Carrícola

El dimarts 27 d'octubre, l'IES Doctor Lluís Simarro de Xàtiva i Connecta Natura, vam tenir l'honor de compartir un agradable matí d'aprenentatge i reflexió al poble de Carrícola. Aquest és tot un exemple de desenvolupament rural sostenible, un model a seguir que ha sabut trobar els seus punts forts i que és capaç de viure de l'agricultura ecològica i de l'eco-turisme.

La jornada va ser intensa, començà amb un agradós passeig pel nucli urbà, on admiràrem les seues obres d'art. 





També vam visitar el filtre verd, la depuradora que és capaç de filtrar les aigües residuals del municipi mitjançant l'acció de diverses plantes, amb un cost energètic nul.




Parlar dels horts del municipi, de l'agricultura ecològica, de la cooperativa que permet organitzar i donar mercat als productes de Carrícola i de mètodes de cultiu va ser el següent punt. 


Vam agafar forces amb un bon esmorzar, perquè l'aventura seguia per la Ruta del Biodivers.

Escultures realitzades amb materials biodegradables o inerts, que s'integren perfectament amb l'entorn i alegren la vista, què més es pot demanar?


També va haver temps per descobrir els secrets de la Vall d'Albaida i d'admirar, des d'una altra perspectiva, diversos mètodes de cultiu


Els treballs forestals, que serveixen per netejar la muntanya, millorar la biodiversitat i previndre incendis, també van ser motiu d'estudi. // Los trabajos forestales, que sirven para limpiar el monte, mejorar la biodiversidad y prevenir incendios, también fueron motivo de estudio.



Finalment, vam arribar a l'Ametlla de Palla, edifici emblemàtic. Ací es van explicar diverses tècniques de bioconstrucció ...


... I es va realitzar una activitat en la qual es va convidar a pensar sobre els punts forts i els febles de la vida en un entorn rural i el desenvolupament d'activitats en aquest àmbit.




Sense cap mena de dubte, una jornada plena de vivències que recordarem i durem al cor per molt de temps! 

El martes 27 de octubre, el IES Doctor Lluís Simarro de Xàtiva y Connecta Natura, tuvimos el honor de compartir una agradable mañana de aprendizaje y reflexión en el pueblo de Carrícola. Éste es todo un ejemplo de desarrollo rural sostenible, un modela a seguir que ha sabido encontrar sus puntos fuertes y que es capaz de vivir de la agricultura ecológica y del eco-turismo. 

La jornada fue intensa, empezó con un agradable paseo por el casco urbano, donde admiramos sus obras de arte.





También visitamos el filtro verde, la depuradora que es capaz de filtrar las aguas residuales del municipio mediante la acción de diversas plantas con un coste energético nulo.
















Hablar de los huertos del municipio, de la agricultura ecológica, de la cooperativa que permite organizar y dar mercado a los productos de Carrícola y de métodos de cultivo fue el siguiente punto.

Cogimos fuerzas con un buen almuerzo, porque la aventura seguia por la Ruta del Biodivers.

Esculturas realizadas con materiales biodegradables o inertes, que se integran perfectamente con el entorno y alegran la vista, ¿qué más se puede pedir?




También hubo tiempo para descubrir los secretos de la Vall d'Albaida y de admirar, desde otra perspectiva, diversos métodos de cultivo.














Finalmente, llegamos a l'Ametlla de Palla, edificio emblemático. Aquí se explicaron diversas técnicas de bioconstrucción...


... Y se realizó una actividad en la que se invitó a pensar sobre los puntos fuertes y los débiles de la vida en un entorno rural y el desarrollo de actividades en este ámbito.




Sin ningún tipo de dudauna jornada llena de vivencias que recordaremos y llevaremos en el corazón durante mucho tiempo.