domingo, 25 de enero de 2015

XÈRICA, UN PROJECTE AMB MOLT DE FUTUR

El lloc on anem es troba a Xèrica. Una vegada arribem al municipi, enfilem per un camí que travessa xopades, ponts i un riu. Eva, Jose (i Lana) ens reben amb els braços oberts, i comencen a parlar-nos del seu projecte, un lloc obert a la bioconstrucció i la permacultura.


Ja han treballat molt i, amb tècniques de bioconstrucció, restauració i decoració dibuixen cada dia un espai d’aprenentatge i de benestar. Ens comenten que algunes amigues i amics han vingut a ajudar i es troben a la vora del riu treballant mentre gaudeixen del dia amb camaraderia.


El paper de Connecta Natura en aquest espai és el de col·laborar i aportar els nostres coneixements per a la construcció de l’aiguamoll artificial i, així, depurar les seues aigües grises per poder reutilitzar l’aigua.


La gestió dels residus que generem dia a dia forma part de l’autosuficiència, que és una de les idees principals d’aquest projecte. L’aiguamoll artificial és un sistema que no utilitza energia externa, és suficient amb l’energia potencial i cinètica que ens aporta el desnivell i la gravetat. Com a actriu principal tenim a la vegetació, qui s’alimenta de l’aigua i dels seus nutrients. Aquests sistemes de depuració funcionen amb molta efectivitat, poca inversió i creen espais funcionals.

Ser conscients del que generem, observar la natura, aprendre del seu potencial i reproduir-lo en el nostre dia a dia. Eixe és el nostre objectiu i a poc a poc entre totes i tots l’anem complint.

Finalment, en caure el sol ens hem acomiadat amb un somriure de satisfacció, tant per estar envoltades i envoltats de bona gent com per la satisfacció d’una feina ben feta. Més prompte que tard, Connecta Natura tornarà al terreny per ajudar amb la instal·lació de l’aiguamoll i continuar fent xarxa.


Fins que el dia arribe, desitgem molta sort a Eva i Jose i al seu projecte de present i futur! 
El lugar donde vamos se encuentra en Jérica. Una vez llegamos al municipio, hacemos marcha por un camino que atraviesa choperas, puentes y un río. Eva, Jose (y Lana) nos reciben con los brazos abiertos, y empiezan a hablarnos de su proyecto, un lugar abierto a la bioconstrucción y la permacultura. 

Ya han trabajado mucho y, con técnicas de bioconstrucción, restauración y decoración dibujan cada día un espacio de aprendizaje y de bienestar. Nos comentan que algunas amigas y amigos han venido a ayudar y se encuentran en la orilla del río trabajando mientras disfrutan del día con compañerismo. 

El papel de Connecta Natura en este espacio es el de colaborar y aportar nuestros conocimientos para la construcción del humedal artificial y, así, depurar sus aguas grises para poder reutilizar el agua. 
La gestión de los residuos que generamos día a día forma parte de la autosuficiencia, que es una de las ideas principales de este proyecto. El humedal artificial es un sistema que no utiliza energía externa, es suficiente con la energía potencial y cinética que nos aporta el desnivel y la gravedad. Como actriz principal tenemos a la vegetación, quien se alimenta del agua y de sus nutrientes. Estos sistemas de depuración funcionan con mucha efectividad, poca inversión y crean espacios funcionales. 

Ser conscientes de lo que generamos, observar la naturaleza, aprender de su potencial y reproducirlo en nuestro día a día. Ese es nuestro objetivo y poco a poco entre todas y todos lo vamos cumpliendo. 

Finalmente, al caer el sol nos hemos despedido con una sonrisa de satisfacción, tanto por estar rodeadas y rodeados de buena gente como por la satisfacción de un trabajo bien hecho. Más pronto que tarde, Connecta Natura volverá al terreno para ayudar con la instalación del humedal y para continuar haciendo red. 
¡Hasta que el día llegue, deseamos mucha suerte a Eva y Jose y a su proyecto de presente y futuro!

viernes, 23 de enero de 2015

JORNADES CULTURALS A GANDIA

Avui volem parlar-vos de les Jornades Culturals. Després que la Universitat Politècnica anunciara que el projecte rebria finançament, tots i totes ens hem posat mans a l’obra.

L’alumnat de Ciències Ambientals de la EPSG-UPV, la Delegació d’Alumnes i la Casa del 'Alumne de Gandia, Econstrucció i Connecta Natura, estem treballant de valent amb l’objectiu que aquestes Jornades arriben a bon port. Hi ha molta feina al davant, però amb l’esforç conjunt de segur ho fem d’allò més bé.

Cultura Valenciana: Agricultura, Llengua i Territori. Gran títol per a una gran oferta. I és que el Campus de Gandia es veurà inundat de conferències i activitats, totes diferents, totes interessants i totes compromeses; de ponents, de lectors, de venedors, de dansadors...


A continuació exposem els cartells on es mostren les diferents activitats i el seu horari.


Si t’interessa qualsevol d’aquests temes, o simplement tens curiositat... Vine! T’estarem esperant al Campus de Gandia. 
Hoy queremos hablaros de las Jornadas Culturales. Después de que la Universidad Politécnica de Valencia anunciase que el proyecto recibiría financiación, todos y todas nos hemos puesto manos a la obra. 

El alumnado de Ciencias Ambientales de la EPSG-UPV, la Delegación de Alumnos y la Casa del Alumno de Gandía, Econstrucció y Connecta Natura estamos trabajando duro con el objetivo de llevar a buen puerto estas Jornadas. Hay mucho trabajo por delante, pero con el esfuerzo conjunto seguro que lo hacemos estupendamente. 

Cultura Valenciana: Agricultura, Lengua y Territorio. Gran título para una gran oferta. Y es que el Campus de Gandía se verá inundado de conferencias y actividades, todas diferentes, todas interesantes y todas comprometidas; de ponentes, de lectores, de vendedores, de danzadores... 

A continuación exponemos los carteles donde se muestran las distintas actividades y su horario. 

Si te interesa cualquiera de estos temas, o simplemente tienes curiosidad... ¡Ven! Te estaremos esperando en el Campus de Gandía.

lunes, 5 de enero de 2015

2015, ANY INTERNACIONAL DELS SÒLS

Diuen, amb raó, que any nou, vida nova. I és que aquesta dita arriba inclús a temes de medi ambient: sense deixar de lluitar per millorar els diversos problemes que ens envolten, aquest any els esforços es van a centrar en la conservació de sòls. No en va, la Assemblea General de la ONU ha declarat el 2015 com a Any Internacional dels Sòls. 

Segons la web oficial, http://www.fao.org/soils-2015/es/, es busca l’objectiu de “augmentar la conscienciació i la comprensió de la importància del sòl per a la seguretat alimentària i les funcions ecosistèmiques essencials”.


Seguidament us mostrem una infografia, creada per la FAO, que mostra de forma senzilla i clara els perquès de la conservació del sòl i els objectius marcats.
Durant tot l’any es desenvoluparan, al voltant de tot el planeta, una sèrie d’esdeveniments com conferències, congressos, jornades i un llarg etc., on s’exposaran i debatran temes relacionats am la conservació i el maneig adequats del sòl.


I a més a més, a la web estan disponibles nombrosos documents i recursos d’àudio i vídeo per a que ens puguem posar al dia des de casa.


Així doncs, el 2015 serà un any productiu, en tots els sentits, per al medi ambient. Esperem i desitgem que aquesta meravellosa iniciativa aconseguisca arribar a bon termini.


Des de Connecta Natura tenen suport incondicional, i la promesa d’aportar en la mesura que siga possible la nostra col•laboració.
Bien dicen que año nuevo, vida nueva. Y es que este dicho llega incluso a temas de medio ambiente: sin dejar de luchar por mejorar los diversos problemas que nos envuelven, este año los esfuerzos se van a centrar en la conservación de suelos. No en vano, la Asamblea General de la ONU ha declarado el 2015 como Año Internacional de los Suelos.

Según la web oficial, http://www.fao.org/soils-2015/about/es/, se busca el objetivo de “aumentar la concienciación y la comprensión de la importancia del suelo para la seguridad alimentaria y las funciones ecosistémicas esenciales”.

Seguidamente os mostramos una infografía, creada por la FAO, que muestra de forma sencilla y clara los porqués de la conservación del suelo y los objetivos marcados.
Durante todo el año se desarrollarán, alrededor de todo el planeta, una serie de eventos como conferencias, congresos, jornadas y un largo etc., donde se expondrán y debatirán temas relacionados con la conservación y el manejo adecuados del suelo.

Y además, en la web están disponibles numerosos documentos y recursos de audio y vídeo para que podamos ponernos al día desde casa.


Así pues, el 2015 será un año productivo, en todos los sentidos, para el medio ambiente. Esperamos y deseamos que esta maravillosa iniciativa consiga llegar a buen puerto.


Desde Connecta Natura tienen apoyo incondicional, y la promesa de aportar en la medida de lo posible nuestro granito de arena.