lunes, 29 de diciembre de 2014

CUSTÒDIA DEL TERRITORI: PRIMER CONTACTE

Connecta Natura empren una nova aventura!
 
En aquest cas, parlem d’una iniciativa de Custòdia del Territori. Ahir l’equip al complet es desplaçà al terreny que té previst començar a gestionar de cara al 2015.


S’analitzaren tots els punts forts, així com els requeriments, es va debatre sobre el que es pot fer, i, sobre tot, es va gaudir d’un bon dia a la muntanya, amb millor companyia.

Una pista per a les nostres lectores i els nostres lectors: ja falta menys per a un voluntariat forestal en terres valencianes a càrrec de Connecta Natura! Informarem en properes entrades.

 Besos i feliç any a tothom!


Connecta Natura emprende una nueva aventura!

En este caso, hablamos de una iniciativa de Custodia del Territorio. Ayer el equipo al completo se desplazó al terreno que tiene previsto comenzar a gestionar de cara al 2015.

Se analizaron todos los puntos fuertes, así como los requerimientos, se debatió sobre lo que se puede hacer, y sobre todo, se disfrutó de un buen día en la montaña, con mejor compañía.

Una pista para nuestras lectoras y nuestros lectores: ¡ya falta menos para un voluntariado forestal en tierras valencianas a cargo de Connecta Natura! Informaremos en próximas entradas.

¡Besos y feliz año a todas y a todos!

martes, 16 de diciembre de 2014

TRESORS DEL MEDITERRANI / TESOROS DEL MEDITERRÁNEO

Vivim en un territori molt divers. El Mediterrani és un clima amb unes característiques climàtiques úniques que han abocat en una gran especialització dels éssers vius per a poder sobreviure. És per això que el Mediterrani té tants endemismes, tants ecosistemes diferents i, en definitiva, un patrimoni natural únic i valuós. 
Els habitants del Mediterrani tenim molta sort. Passejant per les nostres terres hi podem trobar carrascars mítics, frondosos boscos de ribera, savinars centenaris, formacions de matollar que desprenen una olor meravellosa, atapeïts pinars o preciosos aiguamolls. I la fauna no es queda enrere, comptem amb centenars d’espècies, moltes d’elles protegides: gripaus, serps, amfibis, aus grans i menudes, xicotets rosegadors, potents mamífers de muntanya... 
Moltes vegades no som conscients, però vivim en un dels punts calents del planeta pel que fa a la biodiversitat! Però no li hem de donar gràcies solament al factor sort per haver nascut en aquest lloc i tenir tanta riquesa a l’abast de la mà. Durant molts anys, cents de persones han consagrat la seua vida a protegir, a conservar i a millorar els ecosistemes mediterranis. S’han invertit milers d’hores i d’euros, s’ha treballat dur, s’han unit moltes forces. 
I sents que tot açò ha valgut la pena, que realment ets afortunat per viure ací i per tenir tota aquesta gent tan treballadora i tan professional quan, després de hores d’espera, el veus, caminant entre els matolls. El linx ibèric. El felí més amenaçat del món. Se’t fa un nuc a la gola quan pots gaudir de la seua presència. “És real! No és una bonica imatge d’un llibre de text, està ací, davant meu! Soc una persona molt afortunada” és l’única cosa que pots pensar. 


Per aquest motiu, vull compartir una part d’aquesta experiència i d’aquest moment d’immensa felicitat i satisfacció personal amb tots vosaltres. Ací teniu unes imatges del linx ibèric que vaig tindre la enorme sort de vore i gaudir a la Sierra de Andújar.Vivimos en un territorio muy diverso. El Mediterránea es un clima con unes características climáticas únicas que han abocado en una gran especialización de los seres vivos para poder sobrevivir. Es por eso que el Mediterráneo tiene tantos endemismos, tantos ecosistemas diferentes y, en definitiva, un patrimonio natural único y valioso. 
Los habitantes del Mediterráneo tenemos mucha suerte. Paseando por nuestras tierras podemos encontrar carrascales míticos, frondosos bosques de ribera, sabinares centenarios, formaciones de matorral que desprenden un olor maravilloso, densos pinares o preciosos humedales. Y la fauna no se queda atrás, contamos con centenares de especies, muchas de ellas protegidas: sapos, serpientes, anfibios, aves grandes y pequeñas, pequeños roedores, potentes mamíferos de montaña... Muchas veces no somos conscientes, pero ¡vivimos en uno de los puntos calientes del planeta en lo que se refiere a la biodiversidad! 


Pero no le debemos dar las gracias solamente al factor suerte por haber nacido aquí y tener tanta riqueza al alcance de la mano. Durante muchos años, cientos de personas han consagrado su vida a proteger, a conservar y a mejorar los ecosistemas mediterráneos. Se han invertido miles de horas y de euros, se ha trabajado duro, se han unido muchas fuerzas. Y sientes que todo esto ha valido la pena, que realmente eres afortunado por vivir aquí y por tener a toda esta gente tan trabajadora y tan profesional cuando, después de horas de espera, lo ves, caminando entre los matorrales. El lince ibérico. El felino más amenazado del mundo. Se te hace un nudo en la garganta cuando puedes disfrutar de su presencia. “¡Es real No es una bonita imagen de un libro de texto, ¡está aquí, delante de mí! ¡Soy una persona muy afortunada!” es lo único que puedes pensar. 

Por este motivo, quiero compartir parte de esta experiencia y de este momento de inmensa felicidad y satisfacción personal con todos vosotros. Aquí tenéis unas imágenes del lince ibérico que tuve la enorme suerte de ver y disfrutar en la Sierra de Andújar.martes, 2 de diciembre de 2014

EXCURSIÓ A CARRÍCOLA: UN MUNICIPI MOLT ESPECIAL, UN GRAN MODEL A SEGUIR

El municipi de Carrícola és un exemple únic de com una comunitat de veïns i veïnes pot viure del món rural, tot potenciant el seu desenvolupament.

Donat el gran nombre d’activitats que ja s’han dut a terme, que funcionen i són palpables, Connecta Natura va decidir que és interessant donar-lo a conèixer i va planificar una eixida de camp per a l’alumnat de Primer de Ciències Ambientals, de la UPV.


Ací tenim un resum de la visita:


Després d’agafar forces amb un bon esmorzar, enfilarem cap a l’Ametlla de Palla. Es tracta d’un edifici que actua com a Centre d’Educació Ambiental. És fruit de la col•laboració entre l’Ajuntament de Carrícola, que posà les terres, la fundació La Caixa i el fons europeu PRODER, que posaren els diners, i els voluntaris de la Coordinadora Ecologista de la Vall d’Albaida (CEVA), que posaren la mà d’obra.


L’Ametlla de Palla combina tècniques antigues i d’avantguarda, com poden ser: mur de pedra, mur de tàpia, mur de palla, estructura de fusta, sostre verd...
A continuació, ens dividírem en dos grups i començàrem la Ruta pel Biodivers. Aquesta ruta aprofita les sendes i camins ja existents del poble per incorporar tota una sèrie d’obres d’art integrades en el paisatge. Algunes d’aquestes estan fetes per durar molt de temps, però d’altres empren materials biodegradables que sols es mantenen un parell d’anys, de forma que, amb el pas del temps, es desintegren. Això permetrà a futurs artistes desenvolupar noves obres, també integrades en el medi.

La Ruta del Biodivers és un gran exemple de ecoturisme que està donant bons fruits.
Durant el passeig, també vam observar les activitats de neteja que s’estan duent a terme al municipi amb l’ús de burros. Mantenen sendes i camins, eliminen males herbes donat que se les mengen, i a més abonen el terreny. 


En finalitzar la ruta, visitàrem un hort ecològic, gestionat per uns veïns del municipi, que ens feren una agradosa i il•lustrativa visita: la Marta, el Lluc i el Damià. Vam tindre la ocasió de gaudir de la seua plantació, d’aprendre nombrosos detalls de la agricultura ecològica i resoldre molts dels dubtes que hi teníem.

És important saber que tot el municipi practica la agricultura ecològica, i no sols són capaços d’autoabastir-se, també exporten a altres pobles i fins i tot a l’estranger.
A prop dels horts està l'aiguamoll artificial, que depura les aigües residuals del municipi. És un projecte realitzat en col•laboració amb el departament d’Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient de la UPV.

Vam visitar i explicar totes les seues parts, des dels murs de decantació, on es queden els residus sòlids, fins l'aiguamoll artificial pròpiament dit, on les plantes presents eliminen gran part del nitrogen i el fòsfor presents en l’aigua.

El cost energètic de la instal•lació és 0, donat que el sistema aprofita la força de la gravetat per fer circular l’aigua. A més, sols requereix un manteniment d’unes 3 hores a la setmana, per buidar els decantadors (i el producte eliminat, que es matèria orgànica parcialment fermentada, s’utilitza com a abonament), i ho pot fer qualsevol veí o veïna del poble. És, per tant un sistema molt més ecològic, barat i accessible que una depuradora a l’ús.
Ja era hora de dinar, però teníem una sorpresa. I és que Marta, amb el saber fer i l’amor que la caracteritza, ens havia preparat un meravellós tast de productes del seu hort. Tots vam gaudir d’un menjar tan sa i deliciós, i a més a més vam aprendre sobre la cuina amb els productes de temporada.Vam dinar, i després aprofitàrem la vesprada per realitzar una Taula Rodona. Els i les alumnes van tenir la oportunitat d’avaluar l’eixida, de expressar els seus punts de vista i les seues inquietuds i fins i tot de plantejar altres activitats que estaria bé dur al poble.


Aquesta va ser la excursió, i la nostra primera activitat com a monitors. Una activitat que va ser un gran èxit, donat que l’alumnat ha conegut un municipi que és tot un exemple a seguir, han participat en el debat i han après molts aspectes del desenvolupament rural. Ara ja saben no solament el que s’ha de fer, sinó que és possible fer-ho, i que els resultats poden ser molt satisfactoris. Sols és qüestió de formar-se, agafar força i intentar-ho!
El municipio de Carrícola es un ejemplo único de cómo una comunidad de vecinos y vecinas puede vivir del mundo rural, a base de potenciar su desarrollo. 

Dado el gran número de actividades que ya se han llevado a cabo, que funcionan y son palpables, Connecta Natura va decidió que es interesante darlas a conocer y planificó una salida de campo para el alumnado de Primero de Ciencias Ambientales, de la UPV. 

Aquí tenemos un resumen de la visita: 


Después de tomar fuerzas con un buen almuerzo, pusimos rumbo hacia l’Ametlla de Palla. Se trata de un edificio que actúa como a Centro de Educación Ambiental. Es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Carrícola, que puso las tierras, la fundación La Caixa y el fondo europeo PRODER, que pusieron el dinero, y los voluntarios de la Coordinadora Ecologista de la Vall d’Albaida (CEVA), que pusieron la mano de obra. 

L’Ametlla de Palla combina técnicas antiguas y de vanguardia, como pueden ser: muro de piedra, muro de tapia, muro de paja, estructura de madera, tejado verde... 
A continuación, nos dividimos en dos grupos y comenzamos la Ruta pel Biodivers. Esta ruta aprovecha las sendas y caminos ya existentes del pueblo para incorporar una serie de obras de arte integradas en el paisaje. Algunas de estas están hechas para durar mucho tiempo, pero otras emplean materiales biodegradables que solo se mantienen un par de años, de forma que, con el paso del tiempo, se desintegran. Esto permitirá a futuros artistas desarrollar nuevas obras, también integradas en el medio. 

La Ruta del Biodivers es un gran ejemplo de ecoturismo que está dando buenos frutos. 


Durante el paseo, también observamos las actividades de limpieza que se están llevando a cabo con el uso de burros. Mantienen sendas y caminos y eliminan las malas hierbas ya que se las comen, y además abonan el terreno. 

Al finalizar la ruta, visitamos un huerto ecológico, gestionado por unos vecinos del municipio, que nos hicieron una agradable e ilustrativa visita: Marta, Lluc y Damià. Tuvimos la ocasión de disfrutar de su plantación, de aprender numerosos detalles de la agricultura ecológica y resolver muchas de las dudas que teníamos. 

Es importante saber que todo el municipio practica la agricultura ecológica, y no sólo son capaces de autoabastecerse, también exportan a otros pueblos e incluso en el extranjero. 

Cerca de los huertos está el humedal artificial, que depura las aguas residuales del municipio. Es un proyecto realizado en colaboración con el departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la UPV. 

Visitamos todas sus partes, desde los muros de decantación, donde se quedan los residuos sólidos, hasta el humedal artificial propiamente dicho, donde las plantas presentes eliminan gran parte del nitrógeno y el fósforo presentes en el agua. 
El coste energético de la instalación es 0, dado que el sistema aprovecha la fuerza de la gravedad para hacer circular el agua. Además, solo requiere un mantenimiento de unas 3 horas a la semana, para vaciar los decantadores (y el producto eliminado, que es materia orgánica parcialmente fermentada, se usa como abono), y lo puede hacer cualquier vecino o vecina del pueblo. Es, por tanto, un sistema mucho más ecológico, barato y accesible que una depuradora convencional. Ya era hora de comer, pero teníamos una sorpresa. Y es que Marta, con su saber hacer y el amor que la caracterizan, nos había preparado una maravillosa cata de productos de su huerto. Todos disfrutamos de una comida tan sana y deliciosa, y además aprendimos sobre la cocina con los productos de temporada. Comimos, y después aprovechamos la tarde para realizar una mesa redonda. Los alumnos y las y alumnas tuvieron la oportunidad de evaluar la salida, de expresar sus puntos de vista y sus inquietudes e incluso de plantear otras actividades que estaría bien llevar al pueblo. 

Esta fue la excursión, y nuestra primera actividad como monitores. Una actividad que fue un gran éxito, dado que el alumnado ha conocido un municipio que es todo un ejemplo a seguir, han participado en el debate y han aprendido muchos aspectos del desarrollo rural. Ahora ya saben no sólo lo que debe hacerse, sino que es posible hacerlo, y que los resultados pueden ser muy satisfactorios. ¡Sólo es cuestión de formarse, tomar fuerza e intentarlo!